Karta Dużej Rodziny

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.

 Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1.       w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2.       w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3.       bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Informacje o przysługujących zniżkach i uprawnieniach dla rodzin znajdują się na stronie internetowej www.mpips.gov.pl lub www.rodzina.gov.pl (lista podzielona jest na kategorie: muzea i turystyka, parki narodowe, transport kolejowy, sport i rekreacja, ośrodki wypoczynkowe, zakupy, usługi i rozrywka, instytucje finansowe, zdrowie, ulgi podatkowe). Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa.

Ustawa rozszerza na dorosłych członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe: 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych.
Osoby, które dysponują Kartą, otrzymają także ulgi w opłacie paszportowej: 75% w przypadku dzieci oraz 50% dla rodziców. Rodziny wielodzietne będą również zwolnione z opłat za wstęp do parków narodowych oraz za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przy staraniu się o przyznanie Karty.

Od 1 września 2014r. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny umożliwia też rodzinom wielodzietnym skorzystanie z ulg i uprawnień oferowanych przez Województwo Śląskie w ramach projektu„Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. Partnerów projektu jest na razie 22, wśród nich różne instytucje kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego. Wszelkie dodatkowe informacje i lista partnerów znajdują się na stronie internetowej www.slaskiedlarodziny.pl

 

Przy składaniu wniosków należy okazać następujące dokumenty:w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;w przypadku dzieci między 18. a 25. rokiem życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie zakończenia nauki w danej placówce;w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawnościw przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wnioski o wydanie Karty należy składać w  Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 pokój nr 11 (parter). Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (032) 39 39 407.Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej TU.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem