Wydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 92


Punkt Informowania Mieszkańców

tel. 32 39 39 364

 

Darmowy Punkt Pomocy Prawnej

 tel. 32 39 39 308

pokój nr 1

 

Biuro Obsługi Inwestora

Anna Cuda

tel. 32 39 39 355

e-mail: acuda@piekary.pl

pokój nr 2

 

Referat Działalności Gospodarczej

tel. 32 39 39 348, 32 77 61 480

e-mail: rdg@piekary.pl

pokój nr 3


Miejski Rzecznik Konsumentów

Dorota Prus

tel. 32 39 39 353, 32 39 39 370 

e- mail: mrk@piekary.pl

pokój nr 8


Wydział Organizacyjny

Archiwum Zakładowe

tel. 32 39 39 306

 

Biuro informatyków

tel.: 32 39 39 413 (kierownik), 32 77 61 479, 32 77 61 495

pokój nr 10


Wydział Gospodarki Przestrzennej

Naczelnik: Joanna Bańkowska

tel. 32 39 39 363,

Sekretariat (fax): 32 3939 352

e-mail: gp@piekary.pl

pokój nr 207


Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Kierownik: Katarzyna Garczarczyk

tel. 32 39 39 360, 32 39 39 336, 32 39 39 340

e-mail: au@piekary.pl

pokój nr 214


Miejski Konserwator Zabytków 

Monika Szol - Gutkowska tel. 32 77 61 446

e-mail: mkz@piekary.pl

pokój nr 213


Referat Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik: Iwona Fabiszak

tel. 32 39 39 343, 32 39 39 346, 32 77 61 461, 32 77 61 478,

32 39 39 416, 32 77 61 457

e-mail: gno@piekary.pl

gn@piekary.pl

pokój nr 201

 

Referat Postępowań Administracyjnych i Regulacji Prawnych

Kierownik: Agnieszka Foltyn-Kupny

tel.: 32 77 61 457, 32 77 61 443, 32 77 61 461, 32 77 61 478

pokój nr 212


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Naczelnik: Stanisław Jarząbek

tel. 32 39 39 392

e-mail: sjarzabek@piekary.pl

pokój nr 101


Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kierownik: Katarzyna Mroczka

tel. 32 39 39 396, 32 39 39 376, 32 39 39 391, 32 77 61 453, 32 77 61 454

e-mail: kmroczka@piekary.pl

pokój nr 102


Referat Odpadów

Kierownik Bernard Żydek

tel. 32 39 39 357, 32 39 39 375

e-mail: bezydek@piekary.pl

pokój nr 111


Geolog Powiatowy

Andrzej Muniak

tel. 32 39 39 396

e-mail: amuniak@piekary.pl

pokój nr 102


Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Kierownik: Piotr Żurek

tel. 32 39 39 399, 32 39 39 398,

e-mail: lokalowy@piekary.pl

pokój nr 107


Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

tel. 32 39 39 305, 32 39 39 328

pokój nr 6 i 7


Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

Geodeta Powiatowy: Marzena Danecka

tel. 32 39 39 406, 32 39 39 345, 32 39 39- 354, 32 77 61 455, 

39 39 405, 32 77 61 462, 32 77 61 456

e-mail: mdanecka@piekary.pl

pokój nr 202

 


Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem