STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG) jest położona w Piekarach Śląskich przy ul. Podmiejskiej, teren inwestycyjny przygotowany został z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach.
Stanowi on nieruchomość gruntową będącą własnością gminy Piekary Śląskie,oznaczoną w księdze wieczystej Nr KW 49623 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.
W skład nieruchomości wchodzi droga i działki budowlane, których numery i powierzchnie podano w tabeli nr 1 znajdującej się w Regulaminie Strefy Aktywności Gospodarczej.

Piekarska Strefa Aktywności Gospodarczej powstała w 1999 roku. Wtedy to zakończono wspólny projekt miast Piekar Śląskich i Bytomia mający na celu aktywizację gospodarczą terenów poprzemysłowych leżących na granicy obu miast. Przed projektem tym, dofinansowanym w znaczącym stopniu z programu STRUDER 2 postawiono następujące zadania:

- wyprowadzenie poza śródmieście funkcji usługowych i handlowych będących dużymi generatorami ruchu, oraz związana z tym poprawa jakości życia mieszkańców,

- stworzenie Strefy Aktywności gospodarczej w oparciu o już realizowany oraz projektowany układ dróg i sieci infrastruktury technicznej na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych,

- utworzenie nowych, związanych ze Strefą miejsc pracy oraz rodzajów działalności gospodarczej,

- aktywizowanie gospodarcze terenów zdegradowanych na skutek eksploatacji górniczej, poprawę sytuacji ekologicznej, gospodarczej,

Koordynacją prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem SAG powołany został Koordynator, który przewodniczy Zespołowi ds. koordynacji działań związanych z funkcjonowaniem Strefy Aktywności Gospodarczej.
Na dzień dzisiejszy Strefa cieszy się dużym zainteresowaniem między innymi wśród inwestorów z Mysłowic, Bytomia, Tarnowskich Gór, Krakowa, Świerklańca i Piekar Śląskich oraz wśród inwestorów zagranicznych.
 

LOKALIZACJA


Strefa Aktywności Gospodarczej
znajduje się w bardzo korzystnym dla inwestorów miejscu na granicy dwóch miast, Piekar Śląskich i Bytomia.
Strefa jest bardzo dobrze zlokalizowana pod względem komunikacyjnym, leży w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej 911 oraz planowanego węzła autostrady A1. Tak korzystne komunikacyjnie miejsce zapewnia inwestorom niepowtarzalne możliwości rozwoju, oraz znacząco zwiększy ich konkurencyjność na rynkach Unii Europejskiej.


Nie bez znaczenia jest również ułatwiony dostęp do lokalnych rynków zbytu. Strefa znajduje się w obrębie Aglomeracji Śląskiej - obszaru o największym w Polsce zaludnieniu, dużej dynamice wzrostu oraz bogatej infrastrukturze przemysłowej.

Dodatkową korzyścią finansową dla inwestorów planujących tutaj zainwestować, jest zwolnienie nieruchomości położonych na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej z podatku od nieruchomości. Zwolnienia przysługują przedsiębiorcom spełniającym kryteria uprawniające ich do uzyskania pomocy w ramach de minimis. Gmina Piekary Śląskie ma do zaoferowania również inne tereny przeznaczone pod inwestycje. Są to nieruchomości gminne pod usługi komercyjne, składy hurtowe, zakłady produkcyjne, magazyny, a także pod myjnie samochodowe, małą gastronomię i parkingi.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem