Władze miasta


Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Sława Umińska-Duraj

e-mail: prezydent@piekary.pl
tel.: 32 287 10 59

Prezydent Miasta Piekary Śląskie nadzoruje:
 • Kancelarię Prezydenta Miasta
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Straż Miejską
 • Biuro Kadr i Płac
 • Biuro Rady Miasta
 • Biuro Prawne
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • Audytora Wewnętrznego
 • Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pion Ochrony
 • Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Doradcę Prezydenta Miasta
 • Stanowisko ds. BHP
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Dom Dziecka
 • Żłobek Miejski
 • Miejską Bibliotekę Publiczną
 • MOPR
 • DPS
 • Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
 • Spółki miejskie

Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Turzański

e-mail: sekretariat@piekary.pl
tel.: 32 393 93 58


Skarbnik Miasta

Ireneusz Dzięcioł

e-mail: sekretariat@piekary.pl
tel.: 32 393 94 17

Sekretarz Miasta

Renata Łuczak

e-mail: sekretariat@piekary.pl
tel.: 32 393 93 58

Przyjęcia stron w Urzędzie

Prezydent Miasta Piekary Śląskie przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84. By uniknąć oczekiwania na spotkanie, prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu pod numerem telefonu 32 39 39 358 lub  32 77 61 444.

 

 

NADZÓR NAD WYDZIAŁAMI WZGLĘDEM PEŁNIONEJ FUNKCJI

Zastępca Prezydenta Miasta
 
 • Wydział Edukacji
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej
- Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
- Referat  Obrotu Nieruchomościami
- Referat Postępowań Administracyjnych i Regulacji Prawnych
- Miejski Konserwator Zabytków
 
 • Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
- Referat Inwestycji i Remontów
- Referat Dróg Publicznych
- Referat Gospodarki Komunalnej
 
 • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami
- Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Referat Odpadów
- Geolog Powiatowy

 • Wydział Polityki Gospodarczej
- Zespół  Obsługi Inwestora
- Zespół Funduszy Europejskich
- Referat Działalności Gospodarczej
 
 • Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
 • Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
 • Biuro Informatyki 
 
Sekretarz Miasta
 
 • Wydział Komunikacji
 • Wydział Organizacyjny
- Referat Organizacyjny
- Referat Gospodarczy
- Kancelaria Ogólna
- Archiwum Zakładowe
 
 • Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej
 • Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
 • Biuro Kontroli
 • Biuro Zamówień Publicznych
 • Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
 
Skarbnik Miasta
 
 • Wydział Finansowo – Budżetowy
- Referat Finansowy
- Referat Budżetu i Planowania
 
 • Wydział Finansowo – Podatkowy
- Referat Podatkowy
- Referat Windykacji 
 

Zarządzenia Prezydenta Miasta:
 
 
 

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem