Bezpłatne porady prawne

Podobnie jak w 2016 roku, na terenie Piekar Śląskich można uzyskać pomoc z zakresu prawa. Przypominamy, że Darmowy Punkt Pomocy Prawnej znajduje się w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 92.

Darmowy Punkt Pomocy Prawnej - dane kontaktowe

Urząd Miasta Piekary Śląskie

ulica Bytomska 92

pokój nr 1

tel. 32 39 39 308

 

Na podstawie  ustawy uchwalonej w dniu 5 sierpnia 2015 roku - stworzono dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego.

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
·osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
·osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
·osoby, które ukończyły 65. lat,
·osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
·kombatanci,
·weterani,
·zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,       

·kobiety w ciąży.

 
Co obejmuje?
Pomoc prawna polega na:
·poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
·wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
·pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
·sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 
Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
·prawa pracy,
·przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
·prawa cywilnego,
·prawa karnego,
·prawa administracyjnego,
·prawa ubezpieczeń społecznych,
·prawa rodzinnego,
·prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem