PIEKARY ŚLĄSKIE
MIASTO Z PERSPEKTYWAMI

nowy szpital
System Informacji Przestrzennej Miasta Piekary Śląskie

AKTUALNOŚCI

Informacje dla rolników - dopłaty do paliwa , dopłaty do materiału siewnego

Zdjęcie

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich informuje, że każdy rolnik posiadający grunty rolne na terenie miasta Piekary Śląskie, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, winien złożyć wniosek wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 92 pokój nr 5

- w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) za

okres od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

- w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) za

okres od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2014 r.

 

Zwrot podatku w 2014 r. wynosić będzie:
81,70 zł x ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1- 30 kwietnia 2014 r. w przypadku pierwszego wniosku

1-31 października 2014 r. w przypadku drugiego wniosku

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Informujemy, że wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie lub stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/ bądź w formie papierowej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej ul. Bytomska 92 pokój nr 05 lub w Wydziale Finansowym pokój nr 03 przy ul. Bytomskiej 84.

 

 

Agencja Rynku Rolnego w Katowicach za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich informuje rolników, że w okresie od dnia 15 stycznia 2014r. do dnia 25 czerwca 2014r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłaty dotyczą materiału siewnego :

- zbóż ozimych i jarych

- roślin strączkowych
- ziemniaka,

który został zakupiony i zużyty do siewu w terminie od dnia 15 lipca 2013r. do dnia 15 czerwca 2014r.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 24 grudnia 2013r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz.Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013r. str.9 ). Zgodnie z rozporządzeniem łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych nie może przekroczyć 15 000 euro.

Bliższe informacje na temat dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym pod numerem (22) 661-72-72, w oddziałach terenowych Agencji Rynku Rolnego lub na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

UWAGA: w 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

 

 
autor: Krzysztof Świerczyna
2014-01-20Dodaj do:

Akcja Zima 2014-15Obywatel - przyjazny obywatelPlan mobilności miejskiejkino zaciszeBudżet partycypacyjnyzespół interdyscyplinarnyInformacja dla mieszkańców zasobów ArradySystem Informacji PrzestrzennejKarta Dużej Rodziny Nowe StudiumKarty Parkingowe
!
ODWIEDŹ NAS NA
! ODWIEDŹ NAS NA

Facebook YouTube

!
POLECAMY
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
PIEKARY 360 STOPNI - PANORAMY
AUDYCJE: NASZE SPRAWY
RADIO PIEKARY
MCIT
?
CO? GDZIE? KIEDY?Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41 940 Piekary Śląskie tel. 048 32 287 20 41, fax. 048 32 287 22 69
Rzecznik prasowy tel. 048 32 39 39 335 email:rzecznikprasowy@piekary.pl

Projekt graficzny wykonanie i utrzymanie strony www: Art4net s.c.